Eduskuntaan 2019


Olen ehdolla ensimmäistä kertaa eduskuntaan, Kokoomus Helsingin listalla numerolla 210. Yrittäjä, ETM ja yksilönvapauden puolestapuhuja sekä Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Suomen tulee jatkaa verotuksen uudistamista. Työn verotusta tulee keventää jotta se houkuttelee lisää ihmisiä töihin. Lähdeveron tulee olla samalla tasolla kuin Ruotsissa. Omistamisen verotusta on kevennettävä jotta se houkuttelee investointeihin kotimaassa. Tulevaisuuden veronkorotukset tulee ohjata kulutus- ja haittaveroihin. Perintöverosta on luovuttava, ja poistetaan progressiivisuus. Tämä koskee myös pääoma- ja osinkotuloverotusta. Veromallit on pidettävä matalina ja neutraaleina.  Ay-liike täytyy laittaa verolle. Mielellään heti.

Kannatan perustiliä, joka kannustaa toimeliaisuuteen, työntekoon ja säästämiseen. Perustili luo kaikille suomalaisille riittävän sosiaaliturvan muuttuvissa elämäntilanteissa. Yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvaa on parannettava.

Suomen työelämä kaipaa nopeita uudistuksia. Paikallisella sopimisella varmistetaan työntekijän ja työnantajan kyky vastata nykyistä nopeammin arjen haasteisiin. Työllisyystavoitteemme 75-80 prosenttia on yhteiskunnassamme avainasemassa, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi paikallinen sopiminen on yksi ratkaisevista keinoista.

Turvapaikanhakuun liittyviä prosesseja pitää nopeuttaa. Suomi tarvitsee jatkossa työperäistä maahanmuuttoa – ei lisää vapaamatkustajia.

Luotan yksilön vapauteen ja vastuuseen. Ja teen sen, mitä kanssasi sovitaan.

#Mia210 #Vaalit2019 #Eduskuntavaalit2019 #Helsinki

Mia Nygård

Tule mukaani tekemään eduskuntavaalikampanjaa #Mia210


’Politiikka’ juontuu antiikin kreikan kielen sanasta politikos, ’kansalaisia koskevaa’. Politiikka on siis kansalaisia varten. Mielestäni on tärkeää palauttaa tuo alkuperäinen ajatus politiikan tarkoituksesta mieliin.

Politiikkaan tarvitaan tekijöitä, jotka tuovat kuuluviin kansalaisten äänen, ja jotka kuuntelevat asukkaitaan herkällä korvalla.

Politiikkaan tarvitaan tekijöitä, joilla on sekä tunneälyä että asiaosaamista, kokemusta ja näkemystä työelämästä, yritysmaailmasta ja ihan vain arjesta.

Politiikkaan tarvitaan läpinäkyvää puhetta ja aitoja tekoja. Politiikkaan tarvitaan uusia tekijöitä. Teen sen, mitä kanssasi sovitaan.

Vaalipäivä on 14.4.2019, ja matka alkaa nyt. Koska vaalitulosta ja -matkaa ei pysty tekemään yksin, pyydänkin sinua nyt mukaani tukitiimiini! On monta mukavaa tapaa olla mukana. Pidämme tiiviisti yhteyttä tukitiimin kanssa, ja sovimme myös erilaisia yhteisiä tilaisuuksia. Viihdyt varmasti matkassa mukana!

Voit olla mukana myös tukemalla kampanjaani taloudellisesti. Ja minua voit äänestää numerolla 210 Helsingin Kokoomuksen listalta!

Mia Nygård

Rakas Stadilainen!


On asioita, joiden puolesta haluan tehdä töitä. Haluan meille Suomen, jossa on hyvä perustaa perhe, tehdä työtä ja yrittää. Haluan, että nämä meidän Helsinki ja Suomi toimivat. Haluan, että jätämme vähemmän velkaa lastemme maksettavaksi. Minusta kestävä elämäntapa tarkoittaa, että otamme huomioon ympäristön, kansainväliset suhteet sekä talouden kaikessa päätöksenteossamme.

Haluan, että seniorimme saavat ikääntyä arvokkaasti ja turvallisissa olosuhteissa. Haluan myös, että nuorillamme on mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan ja rakentaa itselleen hyvä elämä. Sen heille mahdollistavat oma perhe, tasokas koulutusjärjestelmä ja tulevaisuuden työpaikat.

Uskon yksilön vapauteen ja vastuuseen. Työn tekemisen ja yrittämisen tulee olla jokaiselle se houkuttelevin vaihtoehto itsensä ja perheensä elättämiseen. Tulevalla hallituskaudella verotus, työelämä ja sosiaaliturva, myös yrittäjän sosiaaliturva, tarvitsevat mielestäni uudistuksia. Turvapaikanhakuun liittyviä prosesseja pitää nopeuttaa. Suomi tarvitsee jatkossa työperäistä maahanmuuttoa – ei lisää vapaamatkustajia.

On jo pitkään tuntunut, että päätöksentekomme on lyhytjänteistä. Lakialoitteet ja kunnalliset päätökset puserretaan läpi aina nopeammin ja lyhyemmällä valmistelulla. Monia asioita olisi syytä kokeilla ennen käyttöönottoa: vältytään isoimmilta virheiltä ja korjausliikkeiltä. Tämä ei liity vain eduskunnan lainsäädäntötyöhön – vaan lähes kaikkeen toimintaan ympärillämme.

Minä kaipaan Suomeen kokeilun kulttuuria, joka mahdollistaa kestävän ja hyvinvoivan Suomen.

 

Mia Nygård

Blogi


Facebook