Ehdolla eduskuntaan 2019


Kokoomuksen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas 2019. Toimin yrittäjänä, teen kasvu- ja markkinointistrategioita erityisesti pk-yrityksille. Koulutukseltani olen ETM ja asun Helsingin Lauttasaaressa.

’Politiikka’ juontuu antiikin kreikan kielen sanasta politikos, ’kansalaisia koskevaa’. Politiikka on siis kansalaisia varten. Mielestäni on tärkeää palauttaa tuo alkuperäinen ajatus politiikan tarkoituksesta mieliin.

Politiikkaan tarvitaan tekijöitä, jotka tuovat kuuluviin kansalaisten äänen, ja jotka kuuntelevat asukkaitaan herkällä korvalla.

Politiikkaan tarvitaan tekijöitä, joilla on sekä tunneälyä että asiaosaamista, kokemusta ja näkemystä työelämästä, yritysmaailmasta ja ihan vain arjesta.

Politiikkaan tarvitaan läpinäkyvää puhetta ja aitoja tekoja. Politiikkaan tarvitaan uusia tekijöitä.

Ja siksi olen mukana. Kohti eduskuntaa 2019.

Mia Nygård

Tule mukaani tekemään eduskuntavaalikampanjaa


Vaalipäivä on 14.4.2019, ja matka alkaa nyt. Koska vaalitulosta ja -matkaa ei pysty tekemään yksin, pyydänkin sinua nyt mukaani tukitiimiini! On monta mukavaa tapaa olla mukana. Pidämme tiiviisti yhteyttä tukitiimin kanssa, ja sovimme myös erilaisia yhteisiä tilaisuuksia. Viihdyt varmasti matkassa mukana!

Voit olla mukana myös tukemalla kampanjaani taloudellisesti.

Mia Nygård

Arvot


Meidän kaikkien tulee elää nykyistä kestävämmin.  Näin turvaamme myös tuleville sukupolville maapallon, jolla on hyvä elää, perustaa perhe, tehdä työtä ja yrittää. Kestävyys koskee niin ympäristöämme, kansainvälisiä suhteitamme kuin talouttamme ja lainanottoamme tulevien sukupolvien maksettavaksi.

On huolehdittava siitä, että työnteko ja yrittäminen on aina kannattavaa, sekä siitä, että työnteko ja yrittäminen on aina joustavaa. Maamme pärjää silloin, kun yritykset haluavat investoida tänne, sekä palkata uutta henkilökuntaa.

Uskon ihmisten omaan vapauteen ja vastuuseen. Uskon siihen, että meidän kuuluu pitää heikoimmistakin huolta, ilman että tätä vastuuta sysätään ’yhteiskunnan’ harteille. Meidän on ymmärrettävä, mihin hyvinvointi perustuu ja miten yhteiskunta toimii: meillä on oltava, jotta voimme antaa.

Mia Nygård

Parhaat toimintamallit kokeilun kulttuurin kautta


On jo pitkään tuntunut, että päätöksentekomme on lyhytjänteistä. Lakialoitteet ja kunnalliset päätökset puserretaan läpi aina nopeammin ja lyhyemmällä valmistelulla. Monia asioita olisi syytä kokeilla ennen käyttöönottoa: vältytään isoimmilta virheiltä ja korjausliikkeiltä. Tämä ei liity vain eduskunnan lainsäädäntötyöhön – vaan lähes kaikkeen toimintaan ympärillämme.

Kiitos Teille Suomen seniorit. Te olette luoneet tälle maalle sen hyvinvoinnin perustan, jonka pohjalle on meidän vuoromme rakentaa. Tavoitteena viedä Suomea eteenpäin, kestävästi kohti tulevaisuutta.

Minä kaipaan Suomeen kokeilun kulttuuria, joka mahdollistaa kestävän ja hyvinvoivan Suomen.

Enemmän kuuntelemista, kokeilemista ja yhdessä tekemistä. Kokeilun kulttuurissa ylimitoitetut lakimme joustavat ja peruskivet siirtyvät. Tarvitsemme muutoksen avuksi kaupunkilaisjärjen, maalaisjärjen sekä yritysmaailman opit.

Nostan esiin arkipäivän esimerkkejä siitä, missä näen kokeilun kulttuurin tervetulleeksi Suomessa.

Mia Nygård

Blogi


Facebook