Eduskuntaan 2019


Olen ehdolla ensimmäistä kertaa eduskuntaan, Kokoomus Helsingin listalla numerolla 210. Yrittäjä, ETM ja yksilönvapauden puolestapuhuja sekä Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Suomen tulee jatkaa verotuksen uudistamista. Työn verotusta tulee keventää jotta se houkuttelee lisää ihmisiä töihin. Lähdeveron tulee olla samalla tasolla kuin Ruotsissa. Omistamisen verotusta on kevennettävä jotta se houkuttelee investointeihin kotimaassa. Tulevaisuuden veronkorotukset tulee ohjata kulutus- ja haittaveroihin. Perintöverosta on luovuttava, ja poistetaan progressiivisuus. Tämä koskee myös pääoma- ja osinkotuloverotusta. Veromallit on pidettävä matalina ja neutraaleina.  Ay-liike täytyy laittaa verolle. Mielellään heti.

Kannatan perustiliä, joka kannustaa toimeliaisuuteen, työntekoon ja säästämiseen. Perustili luo kaikille suomalaisille riittävän sosiaaliturvan muuttuvissa elämäntilanteissa. Yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvaa on parannettava.

Suomen työelämä kaipaa nopeita uudistuksia. Paikallisella sopimisella varmistetaan työntekijän ja työnantajan kyky vastata nykyistä nopeammin arjen haasteisiin. Työllisyystavoitteemme 75-80 prosenttia on yhteiskunnassamme avainasemassa, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi paikallinen sopiminen on yksi ratkaisevista keinoista.

Turvapaikanhakuun liittyviä prosesseja pitää nopeuttaa. Suomi tarvitsee jatkossa työperäistä maahanmuuttoa – ei lisää vapaamatkustajia.

Luotan yksilön vapauteen ja vastuuseen. Ja teen sen, mitä kanssasi sovitaan.

#Mia210 #Vaalit2019 #Eduskuntavaalit2019 #Helsinki

Mia Nygård

Älykäs ja sähköinen ilmailu on tulevaisuuden liikkumista


MAF Suomen Lähetyslentäjät ry yhdessä kumppaniverkoston kanssa järjestivät konferenssin ekologisesta ja sähköisestä lentämisestä Helsingissä 6.3.2019. Tämä blogi on jatkoa konferenssin debattikeskusteluun, jossa myös itse olin osallisena.

Lentäminen on tulevaisuudessakin yksi tärkeimmistä liikkumismuodoistamme. Toimiala on muuttumassa aiempaa ympäristöystävällisemmäksi. Lentämisessä onkin juuri nyt meneillään murros, jota voidaan verrata 90-luvun matkapuhelimien tuloon. Entinen kerosiinia polttava moottorilentoliikenne tullaan lähitulevaisuudessa korvaamaan ekologisesti kestävämmillä sähkö- ja hybridikoneilla.

Alan teknologinen kehitys on ollut viime vuosina huikeaa. Jo tällä vuosikymmenellä tulemme näkemään ensimmäiset sähkö- ja hybridikoneilla toteutettavat kaupalliset reittilennot. Koko ilmailualan odotetaan siirtyvän sähkökoneiden käyttöön kotimaan lentoliikenteessä viimeistään 2040-luvulla. Arviota tukee se, että kaikki maailman johtavat lentokonevalmistajat ovat kiihdyttäneet sähköiseen ilmailuun liittyvää tuotekehitystään. Ekologinen liikkuminen on päivän trendi ja alan toimijat vastaavat asiakkaidensa kysyntään.

Sähköinen lentoliikenne mahdollistaa joustavan ja räätälöidyn liikkumisen kaupunkien välillä. Se avaa aivan uusia mahdollisuuksia pääkupunkiseudun ja maakuntien väliseen liikkumiseen. Suomessa saavutettavuus ei ole tätä nykyä kansallisesti täysin kattavaa kun poikittaisliikenteen verkossa on puutteita.

Sähköinen lentoliikenne ei vaadi yhtä suuria infrainvestointeja kuin maanteiden ja rautateiden ylläpito- ja uudisrakentaminen. Se mahdollistaa liikkumisen tulevaisuudessa myös sellaisten kaupunkien välillä, joiden välillä ei ole nykyään suoria yhteyksiä. Siksi on tärkeää, että maakunnat pitävät jatkossakin lentokenttänsä hyvässä kunnossa.

Miksi Uudenmaan Liikennestrategia 2025:ssä puhutaan lentokentistä lähinnä kansainvälisen liikenteen solmukohtina? Miksi osin jo vanhentunut Suomen Lentoliikennestrategia 2012-2015 ei huomioi kunnolla sähköisen lentoliikenteen kasvua? Kysymyksiä herättää myös Finavian rooli. Väylävirastonkaan alle lentoliikenteen asiat eivät kuulu. Kuka Suomessa nykyisin huolehtii ilmailualan kehittämisestä?

Aluelentokentillä on tulevaisuudessa kasvava merkitys kansallisen liikenteen tukikohtina. Jos Helsingistä on mahdollista päästä puolessa tunnissa Tampereelle, kuka haluaa jatkossa käyttää liikkumiseen tunnin tai kahden vuoroja? Vaikutan Malmin Lentoaseman Ystävien hallituksessa ja Helsingin osalta Malmin lentokenttä olisi oivallinen sähköisen ilmailun tukikohtana. Lisäksi Malmia myös koulutuspaikkana tukee myös se, että pääkaupunkiseudulla on suuri potentiaali koulutettavia sekä suuri määrä kouluttajia.

Kannatan entistä vahvemmin Malmin säilyttämistä lentoliikennekäytössä.

Mia Nygård

Rakas Stadilainen!


On asioita, joiden puolesta haluan tehdä töitä. Haluan meille Suomen, jossa on hyvä perustaa perhe, tehdä työtä ja yrittää. Haluan, että nämä meidän Helsinki ja Suomi toimivat. Haluan, että jätämme vähemmän velkaa lastemme maksettavaksi. Minusta kestävä elämäntapa tarkoittaa, että otamme huomioon ympäristön, kansainväliset suhteet sekä talouden kaikessa päätöksenteossamme.

Haluan, että seniorimme saavat ikääntyä arvokkaasti ja turvallisissa olosuhteissa. Haluan myös, että nuorillamme on mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan ja rakentaa itselleen hyvä elämä. Sen heille mahdollistavat oma perhe, tasokas koulutusjärjestelmä ja tulevaisuuden työpaikat.

Uskon yksilön vapauteen ja vastuuseen. Työn tekemisen ja yrittämisen tulee olla jokaiselle se houkuttelevin vaihtoehto itsensä ja perheensä elättämiseen. Tulevalla hallituskaudella verotus, työelämä ja sosiaaliturva, myös yrittäjän sosiaaliturva, tarvitsevat mielestäni uudistuksia. Turvapaikanhakuun liittyviä prosesseja pitää nopeuttaa. Suomi tarvitsee jatkossa työperäistä maahanmuuttoa – ei lisää vapaamatkustajia.

On jo pitkään tuntunut, että päätöksentekomme on lyhytjänteistä. Lakialoitteet ja kunnalliset päätökset puserretaan läpi aina nopeammin ja lyhyemmällä valmistelulla. Monia asioita olisi syytä kokeilla ennen käyttöönottoa: vältytään isoimmilta virheiltä ja korjausliikkeiltä. Tämä ei liity vain eduskunnan lainsäädäntötyöhön – vaan lähes kaikkeen toimintaan ympärillämme.

Minä kaipaan Suomeen kokeilun kulttuuria, joka mahdollistaa kestävän ja hyvinvoivan Suomen.

 

Mia Nygård

Blogi


Facebook