Valtuustoon jatkokaudelle 2021


Rakas Stadilainen!

Olen ensimmäisen kauden valtuutettu Helsingin kaupunginvaltuustossa. Toimin HSY:n hallituksen puheenjohtajana sekä Vantaan Energian hallitusjäsenenä. Kuntavaalit 2017 olivat ensimmäiset vaalini, joista tulin valituksi kaupunginvaltuustoon. Sloganilla ’Tulevaisuuden Helsinki on Mahdollisuuksia Sinulle’. Kiitos luottamuksesta!

Olen yrittäjä, autan pk-yrityksiä kasvun haasteissa. Lisäksi olen itsekin mukana muutamassa pk-yrityksessä. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta yrittäjyyden edellytyksistä Helsingissä. Tämä on Helsingille vetovoimatekijä.

Vaikuttaminen kannattaa aina!

Lähdin alun perin mukaan vaikuttamaan kaavoitukseen ja rakentamiseen ja lähiluonnon vaalimisen myötä, riittävien lähipalveluiden puolesta, terveiden ja turvallisten koulu- ja päiväkotitilojen, liikuntahankkeiden vauhdittamisen sekä sujuvan liikkumisen ja liikenteen puolesta.  Kuluneella valtuustokaudella olen tehnyt mm. seuraavat aloitteet: poikien syrjäytymisen ehkäiseminen; selvitystyön käynnistäminen Helsingin yritysten sijoittumissuunnitelmiin liittyen. Lisäksi olen edistänyt useita paikallisia liikuntahankkeita aloitteiden ja muun vaikuttamisen keinoin.

Kuluneella valtuustokaudella olen myös vaikuttanut Malmin Lentoaseman Ystävät ry:ssä, ja olen sitä mieltä, että Malmille tulisi rakentaa sähköisen ilmailun ja koulutuksen keskus – asuntorakentaminen onnistuisi tähän rinnalle, lentotoiminta säilyttäen.

Palo vaikuttaa on edelleen yhtä vahva. #kuntavaalit2021 #äänestä319 #helvaltuusto

 

Mia Nygård-Peltola

Älykäs ja sähköinen ilmailu on tulevaisuuden liikkumista


MAF Suomen Lähetyslentäjät ry yhdessä kumppaniverkoston kanssa järjestivät konferenssin ekologisesta ja sähköisestä lentämisestä Helsingissä 6.3.2019. Tämä blogi on jatkoa konferenssin debattikeskusteluun, jossa myös itse olin osallisena.

Lentäminen on tulevaisuudessakin yksi tärkeimmistä liikkumismuodoistamme. Toimiala on muuttumassa aiempaa ympäristöystävällisemmäksi. Lentämisessä onkin juuri nyt meneillään murros, jota voidaan verrata 90-luvun matkapuhelimien tuloon. Entinen kerosiinia polttava moottorilentoliikenne tullaan lähitulevaisuudessa korvaamaan ekologisesti kestävämmillä sähkö- ja hybridikoneilla.

Alan teknologinen kehitys on ollut viime vuosina huikeaa. Jo tällä vuosikymmenellä tulemme näkemään ensimmäiset sähkö- ja hybridikoneilla toteutettavat kaupalliset reittilennot. Koko ilmailualan odotetaan siirtyvän sähkökoneiden käyttöön kotimaan lentoliikenteessä viimeistään 2040-luvulla. Arviota tukee se, että kaikki maailman johtavat lentokonevalmistajat ovat kiihdyttäneet sähköiseen ilmailuun liittyvää tuotekehitystään. Ekologinen liikkuminen on päivän trendi ja alan toimijat vastaavat asiakkaidensa kysyntään.

Sähköinen lentoliikenne mahdollistaa joustavan ja räätälöidyn liikkumisen kaupunkien välillä. Se avaa aivan uusia mahdollisuuksia pääkupunkiseudun ja maakuntien väliseen liikkumiseen. Suomessa saavutettavuus ei ole tätä nykyä kansallisesti täysin kattavaa kun poikittaisliikenteen verkossa on puutteita.

Sähköinen lentoliikenne ei vaadi yhtä suuria infrainvestointeja kuin maanteiden ja rautateiden ylläpito- ja uudisrakentaminen. Se mahdollistaa liikkumisen tulevaisuudessa myös sellaisten kaupunkien välillä, joiden välillä ei ole nykyään suoria yhteyksiä. Siksi on tärkeää, että maakunnat pitävät jatkossakin lentokenttänsä hyvässä kunnossa.

Miksi Uudenmaan Liikennestrategia 2025:ssä puhutaan lentokentistä lähinnä kansainvälisen liikenteen solmukohtina? Miksi osin jo vanhentunut Suomen Lentoliikennestrategia 2012-2015 ei huomioi kunnolla sähköisen lentoliikenteen kasvua? Kysymyksiä herättää myös Finavian rooli. Väylävirastonkaan alle lentoliikenteen asiat eivät kuulu. Kuka Suomessa nykyisin huolehtii ilmailualan kehittämisestä?

Aluelentokentillä on tulevaisuudessa kasvava merkitys kansallisen liikenteen tukikohtina. Jos Helsingistä on mahdollista päästä puolessa tunnissa Tampereelle, kuka haluaa jatkossa käyttää liikkumiseen tunnin tai kahden vuoroja? Vaikutan Malmin Lentoaseman Ystävien hallituksessa ja Helsingin osalta Malmin lentokenttä olisi oivallinen sähköisen ilmailun tukikohtana. Lisäksi Malmia myös koulutuspaikkana tukee myös se, että pääkaupunkiseudulla on suuri potentiaali koulutettavia sekä suuri määrä kouluttajia.

Kannatan entistä vahvemmin Malmin säilyttämistä lentoliikennekäytössä.

Mia Nygård-Peltola

Rakas Stadilainen!


On asioita, joiden puolesta haluan tehdä töitä. Haluan meille Suomen, jossa on hyvä perustaa perhe, tehdä työtä ja yrittää. Haluan, että nämä meidän Helsinki ja Suomi toimivat. Haluan, että jätämme vähemmän velkaa lastemme maksettavaksi. Minusta kestävä elämäntapa tarkoittaa, että otamme huomioon ympäristön, kansainväliset suhteet sekä talouden kaikessa päätöksenteossamme.

Haluan, että seniorimme saavat ikääntyä arvokkaasti ja turvallisissa olosuhteissa. Haluan myös, että nuorillamme on mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan ja rakentaa itselleen hyvä elämä. Sen heille mahdollistavat oma perhe, tasokas koulutusjärjestelmä ja tulevaisuuden työpaikat.

Uskon yksilön vapauteen ja vastuuseen. Työn tekemisen ja yrittämisen tulee olla jokaiselle se houkuttelevin vaihtoehto itsensä ja perheensä elättämiseen. Verotus, työelämä ja sosiaaliturva, myös yrittäjän sosiaaliturva, tarvitsevat mielestäni uudistuksia. Kaupungin tulisi ymmärtää elävänsä kokonaisveroeuroista – eikä veroprosenteista! Siksi verotuksen tulee olla elämiseen, työntekoon, yrittämiseen ja omistamiseen houkuttelevaa – nyt kehitys tuntuu olevan päinvastainen, ja verotaakat kasvavat kohti kohtuutonta.

Olen tottunut kovaan työntekoon ja uskon siihen, että ahkeruus, yrittelijäisyys sekä oikea asenne kantaa monessa tilanteessa pitkälle. Meidän on ymmärrettävä, mihin hyvinvointi perustuu ja miten yhteiskunta toimii: meillä on oltava, jotta voimme antaa. Siksi taloutta ymmärtävä Kokoomus on aatemaailmalleni oikea koti.

On jo pitkään tuntunut, että päätöksentekomme on lyhytjänteistä. Lakialoitteet ja kunnalliset päätökset puserretaan läpi aina nopeammin ja lyhyemmällä valmistelulla. Monia asioita olisi syytä kokeilla ennen käyttöönottoa: vältytään isoimmilta virheiltä ja korjausliikkeiltä. Tämä ei liity vain eduskunnan lainsäädäntötyöhön – vaan lähes kaikkeen toimintaan ympärillämme.

Minä kaipaan Helsinkiin ketterää kokeilun kulttuuria, joka mahdollistaa kestävän ja hyvinvoivan Helsingin – ja koko Suomen.

 

Mia Nygård-Peltola
Mia Nygård-Peltola