Helsingin ryhdyttävä toimenpiteisiin poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Blogini joulukuulta 2018.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Käsittelemme tänään esitysehdotusta liittyen kestävän hyvinvoinnin mittaamiseen. Esitysehdotuksessa todetaan muun muassa näin: Kestävän kasvun turvaamiseen sisältyy yhtenä alateemana lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy.

Kestävän hyvinvoinnin kannalta erityisesti tämä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on aihe, johon haluan tarttua nyt hieman erilaisesta näkökulmasta ja nostaa erityisesti esiin poikien syrjäytymisen näkökulman.

Suomen aiempi kärkisija Pisa-tilastoissa on kääntynyt heikkeneväksi sijoitukseksi kansainvälisissä oppimisvertailuissa. Moni opetusalan ammattilainen on nostanut esiin huolen siitä, että varsinkin poikien oppimistulokset laskevat.

Ammattikoulun opettajilta tulee viestiä siitä, että osa kouluun tulevista peruskoulunsa päättäneistä ei hallitse peruskoulutason lukemista ja matematiikkaa. Valmiudet jatko-opintoihin ja työelämässä etenemiseen ovat lähtökohdiltaan heikot.

Moni onkin herännyt Suomen laskeviin syntyvyyslukuihin. Yhdeksi syyksi on nostettu se, että koulussa edelleen hyvin pärjäävät tytöt eivät enää kohtaa ”perheenperustamismielessä” ammattikoulutuksen saaneita poikia. Lasten hankinta on vielä oma lukunsa, halu hankkia lapsia epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ei ole nuorten suosiossa.

Olenkin tehnyt aloitteen, jossa edellytetään, että Helsingin olisi ryhdyttävä pikaisesti kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja heidän oppimistulostensa parantamiseksi.

Aloitteen allekirjoittaneiden toimesta pyydämme Helsingin kaupunkia käynnistämään pikaisen selvitystyön siitä, mihin kaikkiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä poikien oppimistulosten parantamiseksi ja heidän kasvavan yhteiskunnasta syrjäytymisensä ehkäisemiseksi.

Lähtökohdaksi raamittamaan tätä työtä, aloitteessa esitämme ainakin seuraavat kysymykset:

  • Miten peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen lisääntyvä itseohjaus sopii nuorille pojille joiden psyykkinen kehitys kulkee pari vuotta jäljessä tyttöjen vastaavaa? Mitkä olisivat itseohjautuvan opiskelun vaihtoehdot heikommin pärjääville?
  • Onko nykyisillä koululuokkien rakenteilla vaikutusta poikien oppimistuloksiin?
  • Miten perheitä voidaan aktivoida tukemaan omien lastensa koulunkäyntiä?
  • Tarvitaanko kouluihin lisää erityishenkilökuntaa auttamaan heikommin pärjääviä?
  • Millä konkreettisilla toimenpiteillä voimme luoda tulevaisuudenuskoa nuoriimme?
  • Millä konkreettisilla toimenpiteillä varmistamme, että nuorillamme on tulevaisuudessa työtä ja turvattu toimeentulo?

Puheeni ja aloitteeni valtuustossa 12.12.2018 #helvaltuusto