Lauttasaaren Silta: järjetön päätös heikentää yhteysinfraa Helsingissä

Blogini marraskuulta 2018.

Lisää tilaa jalankulkijoille ja kalastajille, pyöräilijöiden tila pidetään ennallaan. Sillalta varataan tilaa myös lumen väliaikaiseen säilytykseen, sekä mahdollistetaan kesäisten kävelyiden lisääntyminen. Remonttiaika kevyt 3 vuotta 1+1 kaistalla, asukkaidemme arjen piristäjäksi.

 

Helsingin Sanomat 27.11. uutisoi kuitenkin kärjellä ’Lauttasaaren sillalta nipistetään yksi autokaista pyöriä ja kävelijöitä varten’.

Otsikko antaa johtaa jälleen harhaan, sillä 27.11. kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytyssä Lauttasaaren Sillan suunnitelmassa lisää tilaa tulee jalankulkijoille sekä kalastajille. Pyöräilijöiden tila pysyy ennallaan, sillä tila nykyisellään on jo ’ihanteellinen’. Sillalta varataan kaupunkiympäristön apulaispormestari mukaan tilaa myös lumen väliaikaiseen säilytykseen, sekä mahdollistetaan kesäisten kävelyiden lisääntyminen.

Lauttasaari on yksi kovimmin kasvavista alueista Helsingissä, ja kasvaa jatkossakin. En voi ymmärtää, miksi yhteysinfraa halutaan heikentää kasvavilla alueilla Helsingissä. Kaikki liikkuminen kasvaa, ja liikkumismuotoja tulisi kehittää rinnakkain: myös eri ikäryhmät huomioiden, sillä tämä iskee erityisesti lapsiperheisiin, harrastaviin nuoriin sekä senioireihin. Kaistojen 2+2 malli olisi mahdollistanut Lauttasaaren SIllan joustavamman hyödyntämisen myös tulevaisuuden liikkumisratkaisujen suhteen. Metron myötä Lauttasaaren osista on jo valmiiksi heikennetty julkisia yhteyksiä, joita on toivottu takaisin, mutta toistaiseksi tähän huutoon ei ole vastattu.

Ruuhkista eivät kiitä asukkaamme, eikä ympäristö.

Kyseinen hanke on edennyt kaupungilla kuitenkin kuin juna: esiteltiin ensimmäistä kertaa Jätkäsaaressa syksyn alussa, jonka jälkeen valmis suunnitelma esiteltiin Lauttasaaressa lokakuussa. Suunnitelma haluttiin saattaa myös välittömästi voimaan niin, että valitusmahdollisuudet saadaan minimoitua. Siihen se kiire sitten päättyykin, kun saadaan revittyä remontti auki, ja kaistaratkaisu 1+1 asukkaidemme ja ympäristön iloksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Kolme vuotta remontille on järjettömän pitkä ja samalla aivan liian pitkä aika.

Yhteysinfran heikentäminen on järjetön päätös, asukkaidemme laajan palautteen ja mielipiteiden sekä asukkaidemme arjen ylenkatsomista. Lauttasaaren Sillan suunnitelman kiirehtimisen ja pakottamisen myötä olen hyvin huolissani asukkaidemme vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta, kuntalain sekä ’Toimiva Helsinki’ –kaupunkistrategian ja arvojen mukaisesti. Helsinki suhtautuu ylimielisesti asukkaidensa ääneen: kaupunkiympäristölautakunnan terveiset Lauttasaaren asukkaille olivat ’kyllä ne tottuvat yhteen kaistaan’. Olisiko aika siirtää kansalaisaloitteet kuntatasolle? Ja entä ne yritys- ja yrittäjyysvaikutukset, toistaiseksi eli kokonaan huomioimatta? Olen kaupungille tehnyt erillisen aloitteenkin, selvitystyön käynnistämiseksi kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin

Jotta liikenne ei täysin seisoisi, tulisi Ruoholahden-Kampin alueella tehdä mittavia parannustoimenpiteitä valoristeysten ohjaukseen. Tämä koskee tilannetta myös Lauttasaaren päässä: Saarellahan liikenne haarautuu Saaren eri puolilta, ja nyt valo-ohjauksen toimivuus onkin varsin tärkeässä osassa. Kysymys kuuluukin, käytetäänkö sitä sujuvoittamaan liikennettä, vai haittaamaan entisestään.

 

Tässä vielä päätöksenteon taustalla huolettaneet ’faktat’ ja antamaani palautetta lautakunnan suuntaan:

Asukasmäärä sekä käyttömäärädatat suunnitelmissa:

  • Asukasmäärän kasvu on suunnitelmissa arvioitu alakanttiin. Suunnitelma ei nojaa yleiskaavan mahdollistamaan asukasmäärän kasvuun, vaan tämän alle.
  • Käytetyissä datoissa/luvuissa tulisi huomioida paremmin myös talvikuukaudet ja huonommat kelit ja käyttömäärät eri ’välineistön’ suhteen. Nyt tätä ei ole tehty.

Remonttiaika:

  • Remontin on määritelty kestävän peräti 3 vuotta, joka jo itsessään vaikeuttaa asukkaidemme arkea ja kulkemista. Kolme vuotta on liian pitkä aika. Suunniteltu 3 vuoden remonttiaika tulisi saada lyhyemmäksi, jotta asukkaidemme arjen sujuvuus ei vaarannu.

Toimiva infra, toimiva kaupunki:

  • Lauttasaaren osista on jo valmiiksi heikennetty julkisia yhteyksiä, joita on toivottu takaisin, toistaiseksi kaupunki ei ole vastannut huutoon. Esim. Vattuniemestä on kaivattu toimivaa suoraa bussilinjaa takaisin.
  • Jätkäsaaressa näemme jo rakennettujen liikennesumppujen arkivaikutukset.
  • Suunnitelmissa ei ole riittävästi huomioitu liikenteen sumppuuntumista Saarella vs Ruoholahden/Jätkäsaaren päissä.
  • Suunnitelma tulisi tehdä ensin kokonaisvaltaisempana ennen hyväksyntäprosessia, jotta vaikutukset nähdään oikeasti koko mittakaavassaan.
  • Nyt suunnitelmaa ollaan hyväksymässä pienissä erillisessä osassa, joka vaikeuttaa suunnitelman kokonaistoimivuuden hahmottamista.

Kokeilun ehdotus

  • Ehdotan, että teemme kokeilun sujuvuudesta sulkemalla yhden kaistan ensin, ennenkuin Sillalle tehdään peruuttamattomia muutoksia. Tällä tavalla näemme vaikutuksia paremmin.

 

Mia Nygård

Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu (Kok).

Lauttasaaren Kokoomuksen hpj.