Talven lumikuormien ja katujen hiekoitukseen käytetyn hiekan puhdistamisesta

Blogini helmikuulta 2019.

Helsingin kaupunki kerää kaduiltaan runsaslumisina talvina jopa 5000 kuormalavallista lunta päivässä. Viidesosa lumimäärästä – eli noin 1000 kuormalavallista päivässä – loppusijoitetaan puhdistamattomana suoraan Itämereen. Loput lumesta kerätään kasoihin lumenkaatopaikoille.

 

Keväällä liukkaat kadut hiekoitetaan. Hiekka ja sepeli siivotaan pois kaduilta ennen kesää. Hiekat ja sepelit toimitetaan kaupungin osoittamiin ulkovarastointipaikkoihin.

 

Kaduilta aurattu lumi ja hiekoitussepeli ovat ympäristölle ja merelle haitallisia. Ne sisältävät mm. raskasmetalleja, liikennepölyä, pakokaasujäämiä ja asfalttia. Hiekoitussepeli olisi mahdollista uusiokäyttää mikäli sen puhdistamiseen löytyy toimiva ja taloudellisesti kestävä ratkaisu.

 

Helsingin kaupungin tulisikin käynnistää nopealla aikataululla kartoitus niistä teknisistä ratkaisuista, joilla kaduilta kerätty lumi ja hiekoitussepeli voidaan puhdistaa. Helsingin tulee luopua puhdistamattoman lumen kaatamisesta Itämereen. Hiekoitussepelin osalta tulee tutkia mahdollisuudet raaka-aineen kierrättämiseen ja uusiokäyttöön. Tavoitteina on vähentää Itämereen kohdistuvaa jätekuormitusta sekä tehostaa materiaalien uusiokäyttöä. Tavoitteet tukevat Helsingin kaupungin voimassa olevaa ympäristöstrategiaa.