Eduskuntaan 2019

Suomen tulee jatkaa verotuksen uudistamista. Työn verotusta tulee keventää jotta se houkuttelee lisää ihmisiä töihin. Lähdeveron tulee olla samalla tasolla kuin Ruotsissa. Omistamisen verotusta on kevennettävä jotta se houkuttelee investointeihin kotimaassa. Tulevaisuuden veronkorotukset tulee ohjata kulutus- ja haittaveroihin. Perintöverosta on luovuttava, ja poistetaan progressiivisuus. Tämä koskee myös pääoma- ja osinkotuloverotusta. Veromallit on pidettävä matalina ja neutraaleina.  Ay-liike täytyy laittaa verolle. Mielellään heti.

Kannatan perustiliä, joka kannustaa toimeliaisuuteen, työntekoon ja säästämiseen. Perustili luo kaikille suomalaisille riittävän sosiaaliturvan muuttuvissa elämäntilanteissa. Yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvaa on parannettava.

Suomen työelämä kaipaa nopeita uudistuksia. Paikallisella sopimisella varmistetaan työntekijän ja työnantajan kyky vastata nykyistä nopeammin arjen haasteisiin. Työllisyystavoitteemme 75-80 prosenttia on yhteiskunnassamme avainasemassa, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi paikallinen sopiminen on yksi ratkaisevista keinoista.

Turvapaikanhakuun liittyviä prosesseja pitää nopeuttaa. Suomi tarvitsee jatkossa työperäistä maahanmuuttoa – ei lisää vapaamatkustajia.

Luotan yksilön vapauteen ja vastuuseen. Ja teen sen, mitä kanssasi sovitaan.

#Mia210 #Vaalit2019 #Eduskuntavaalit2019 #Helsinki